سخنان بزرگان - سخن بزرگان - پند بزرگان - سخنان حکیمانه - سخنان مشاهیر - جملات زیبای بزرگان

برای دانلود پرطرفدارترین کتاب حال حاضر اینجا کلیک کنید


بستر جامعه همچون درياست هيچ بنايي بر آن پايدار نخواهد بود مگر آنکه خود را با بسامدهاي (امواج) آن همراه سازد . حکيم ارد بزرگ



پول مانند حس ششم است که بدون آن نمي توان از پنج حس ديگر به طور کامل استفاده کرد . بدون درآمد کافي نصف امکانات زندگي به روي ما مسدود خواهد شد . سامرست مرآم



جستجوي حقيقت ديوانگي مطلق است ، چه موقعيکه به حقيقت رسيديد ممکن نيست به کسي بگوييد و دشمن شما نشود . برنارد روسن پي ير



زماني دراز نگرانيم که چگونه زنده بمانيم، بعد خود را دل مشغول چگونه نمردن مي کنيم اين است تمايز هوشمندانه. فرويد



اگر مژده اي براي کسي داري ، در دادن آن عجله کن . مرياک



زورگو ، خواب پريشان بسيار مي بيند . حکيم ارد بزرگ



با مشکلات مي جنگيم که به آسايش برسيم ، وقتي به آسايش رسيديم آسايش را غير قابل تحمل مي دانيم .بروکس آدامز



خطر خوشبختي در اين است که آدمي در هنگام خوشبختي هر سرنوشتي را مي پذيرد و هرکسي را نيز . فردريش نيچه



بخشندگي ، داشته است نه تباه شده . حکيم ارد بزرگ



انسان هر چه بالاتر برود احتمال ديده شدن وصله ي شلوارش بيشتر مي شود. اديسون



انسان هنوز خارق العاده ترين کامپيوتر است . کندي



پيامد دانايي ، پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است .  ارد بزرگ



انسان هيچ وقت بيش تر از آن موقع خود را گول نميزند که خيال ميکند ديگران را فريب داده است . لاروشفوکولد



بشر به خوشبختي خيلي زود عادت مي کند و چون خيلي زود عادت مي کند خيلي زود هم فراموش مي کند که خوشبخت است . آندره مصورا



مردم آدمهاي بردبار را با ادب مي دانند حال آنکه بردباري سنجشي درست نيست ! بايد ادب آدمها را در آزمون ها سنجيد و نه در سکوتها ... حکيم ارد بزرگ



آدم شجاع يکبار مي ميرد ولي ترسو هزار بار . الين چانک



حافظه پرونده تخيل و گنجينه عقل دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است . بازيل



بارش باران تپش زندگي و مهرباني است . حکيم ارد بزرگ



يا چنان نماي که هستي ، يا چنان باش که مي نمايي . بايزيد بسطامي



تمام دنياي پهناور را بگرديد ، دري بر روي آدم بي پول گشاده نخواهيد يافت . هانري استانتون



تندرستي پيش نياز هر آرمان باشکوهي ست . حکيم ارد بزرگ



خرد ، آدمي را گرانبهاترين چيز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجويد ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بي بهره بود بايد دلير باشد و در ميدان نبرد بي باک باشد تا در نظر پادشاه گرامي ، و پيوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر اين نيز نداشت ديگر درخور زنده ماندن نيست ، و بهتر است که مرگ وي را دريابد . حکيم بزرگمهر



انساني که قادر به آفرينندگي نيست طالب نابود ساختن است . اريش فروم



نوازش و دلربايي زياد ، پيشاپيش بستر مرگ را فراهم کند !. حکيم ارد بزرگ



مرد آزاده پيوسته مي کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سريع باشد . کنفوسيوس



آزادي تلاش خردمندانه آدمي در جستجوي علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه



ارزش يکديگر بويژه کهن سالان خويش را بدانيم که نيروي امروز ما برگرفته از نيروي ست که پيشتر آنها به ما بخشيده اند . حکيم ارد بزرگ



وقتي همه نيروهاي جسمي و ذهني متمرکز شوند توانايي فرد براي حل مشکلات به طور حيرت انگيزي چند برابر مي شود . نرمن وينسنت پيل



اگر در کارتان در حال پيشرفت نيستيد و بهتر نمي شويد ، پس داريد بدتر مي شويد . نت رايلي



تندرستي پاداش نيک زيستي ست . حکيم ارد بزرگ



حرف کساني که مي گويند عشق بري از خودخواهي ست خنده دار است زيرا همه چيز طبق خواست قدرت ما است . فريدريش نيچه



انسان بزرگتر از يک جهان و بزرگتر از مجموعه جهانهاست ، در اتحاد جان با تن رازي بيش از راز آفرينش جهان نهفته است . هنري گيلر



ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمي آيد ادب داراي ريشه است ريشه ايي به بلنداي تاريخ . حکيم ارد بزرگ



حسن شهرت و نام نيک بزرگترين سعادتهاست. شيللر



سعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست. رنان



مسرات حقيقي در اثرازدواج بدست ميآيد . لويي پاستور



مردان بزرگ تاريخ سرنوشت ملتها را تعيين مي کنند . اشپنگلر



به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نيز بيانديش . حکيم ارد بزرگ



دانايان روشندل مي دانند که دوران زندگي دراز نيست ، تن آدمي از اين جهان است و روان از سراي ديگر . حکيم بزرگمهر



بزرگترين فر و داشته بي باکان روزگار ، دلهايست که به آنها اميد بسته اند . حکيم ارد بزرگ



آنان که نمي‌توانند مسؤوليت قبول کنند، به رهبر نياز دارند و براي داشتن رهبر داد و هوار راه مي‌اندازند . هرمان هسه



مرد پر جربزه و قابل وقتي با بحران روبه‌رو مي‌شود، به تکيه‌گاه فکر نمي‌کند؛ روش خود را تحميل مي‌کند، مسؤوليتش را مي‌پذيرد و نتيجه کار را [پيروزي يا شکست] از آن خود مي‌داند . چارلز دوگل



پيوندمان را با ياد آوري سرشت نيکمان نيرومندتر سازيم . حکيم ارد بزرگ



به ما انسان‌ها حق انتخاب داد‌ه‌اند پس نمي‌توانيم مسؤوليت‌ها را به گردن خدا يا طبيعت بيندازيم. مسؤوليت خود ماست و بايد خودمان به دوش بکشيم. آرنولد توين‌بي



خوشبختي شکل ظاهري ايمان است ،تا ايمان و اميد و سخت کوشي نباشد ،هيچ کاري را نمي توان انجام داد . هلن کلر



تنها بي باکي ارزشمند است که ريشه در پاکي و سرشت نيک آدمي دارد . حکيم ارد بزرگ



کسي که داراي عزمي راسخ است ،جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوته



اگر مي خواهي بنده کسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو . ژاک دوال



بريدن يک پيوند پاک ، فرو ريزي دهشتناکي ست . حکيم ارد بزرگ



هنگام نيکبختي است که بايد بيمناک بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست. موريس مترلينگ



سعادت مانند توپ فوتبال است وقتي از ما دور مي شود دنبال آن مي دويم و وقتي مي ايستد با يک ضربه آنرا از خود دور مي سازيم. شاتو بريان



آنچه مردم را دانشمند مي کند ،مطالبي نيست که مي خوانند بلکه چيزهايي است که ياد مي گيرند. فرانسيس بيکن



آنکه مي تواند ، انجام مي دهد،آنکه نمي تواند انتقاد مي کند. .جرج برنارد شاو



زيباترين جاي دنيا چگونه مي تواند باشد ؟ سرزميني بکر و زيبا ، نغمه پرندگان ، پر از گل و چشمه ساران روان و ... حال ما با طبيعت چه کرده ايم ؟! و چه مي کنيم ؟!... حکيم ارد بزرگ



فکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند. هربرت اسپنسر



هرگاه بتوانيم از نيروي تخيل به همان اندازه استفاده کنيم که از نيروي بصري استفاده مي کنيم هر کاري انجام پذير است .کارلايل



فرياد سيماي آغازين هر شورش و رستاخيزيست ، پژواک آن آينده را مي سازد . حکيم ارد بزرگ



آدم بي مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بي سرمايه است .پاسکال



بيشترين تأثير افراد خوب زمانى احساس مى شود که از ميان ما رفته باشند. امرسون



در دل هر بنايي کرشمه ياري را مي شود ديد ، اگر دلنوازي نباشد خشتي بر خشت نمي نشيند. حکيم ارد بزرگ



تاريخ تکرار بى پايان خطاهاى زندگى است. لورنس دورل



سربر گريبان فرو بر، از دل خويش بپرس آنچه را که مى داند. شکسپير



بادها و امواج هميشه موافق ناخداي توانا جريان مي يابند. اي - گيبون



طبيعت به ما مي گويد گهواره شاديتان خواهم بود اگر دوستم باشيد . حکيم ارد بزرگ



تجربه بالاتر از علم است . ابوعلي سينا



در درون هر يک از ما منابع نيروي عظيمي به وديعه نهاده شده است که مي تواند ما رابه کليه آرزوهاي خود و حتي به چيزي بيش از آن برساند. آنتوني رابينز



نخستين دروازه بي باکي ، تهي شدن از دلبستگي هاست . حکيم ارد بزرگ



اين همان عشق است که شما را در طي طريق به سوي خودکاوي و خود شناسي يک دم تنها نمي گذارد ، آن هم هنگامي که نمي دانيد به کدامين سو روانيد و در پي کدامين گم گشته ايد . باربارا دي آنجليس



محترم بودن ، نتيجه يک عمر لياقت اندوختن است . مادام دامير



کسي که مي ماند و نمي پرد به يک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. حکيم ارد بزرگ



کوشش اولين وظيفه انسان است . گوته



اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولي من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسيوس



رضايت وجدان بالاترين مرتبه است . ژول سيمون



استخوان بندي فرياد ، پاسخي ست به هزاران ستم بي صدا . حکيم ارد بزرگ



رمز آزاد کردن نيروهاي واقعي آن است که هدفهاي هيجان آوري براي خود قرار دهيد که حقيقتاٌ نيروي خلاقه را در شما زنده کند و محرک شور و شوق باشد. آنتوني رابينز



عاشق هر که هستيد ، با وفاداري به او عشق بورزيد . باربارا دي آنجليس



انديشمنداني همواره نا آشنا مي مانند که راه سخن گفتن با مردم خويش را نمي دانند . حکيم ارد بزرگ



پس از بررسي همه واقعيت ها تصميم بگيريد . هاوکز



هيچ چيز مثل احسان ، انسان را سير نمي کند . ارسطو



آموزگار بالهاي بزرگي ست که دانش آموز را به فراي آنچه مي داند مي برد ، آن فرا اگر روشني باشد دودمانهاي آينده را شکوهي شگفت انگيز فرا خواهد گرفت . حکيم ارد بزرگ



جسجو کنيد و هميشه در حستجو باشيد . تولستوي



مهرباني مانند بذر گندم کاشتن است که بعد افزايش مي يابد. مثل افريقائي



راه هاي آينده ابتدا در انديشه خردمندان رسم مي گردد سپس مردم با کوششي بسيار آن راه ها را خواهند ساخت. حکيم ارد بزرگ



هرچه بيشتر فکر مي کنيم ، بهتر مي فهميم که هيچ نمي دانيم. ماري ولتر



تنها راه به وجود آوردن تغييرات مستمر در زندگي داشتن يک هدف دراز مدت است آنتوني رابينز



خرد و دانش ابزار پيراستن اشتباهات است و خردمندان ابزار دون پايگان نمي شوند . حکيم ارد بزرگ



خود را به هوس نزريک مکن که خرد را از تو روي بر مي تابد. حکيم بزرگمهر



بسياري از ما (بد حال) بودن را طبيعي مي دانيم ، اما براي خوشحال بودن بايد دليلي داشته باشيم. اما شما براي احساس خوشحالي به هيچ بهانه اي نياز نداريد.مي توانيد هم اکنون تصميم بگيريد که خوشحال باشيد ، به اين دليل ساده که زنده ايد ، به اين دليل که چنين مي خواهيد . لزومي ندارد که منتظر چيزي يا کسي باشيد! . آنتوني رابينز



هر آن مي تواند آغازي دوباره در زندگي ما باشد ، پس هيچگاه پاياني پيش روي ما نيست . حکيم ارد بزرگ



هرگز اجازه ندهيد ترس شما را به " بي تفاوتي " سوق دهد . باربارا دي آنجليس



فقط مرد عاقل ، ثروتمند واقعي است. مثل اسپانيائي



استوارترين پيمانها آنهايست که با انديشه مان پذيرفته ايم . حکيم ارد بزرگ



از پشت عينک طلا ديدگان درخشش ندارند. آناتول فرانس



برخي کتب را بايد چشيد، بعضي را بايد بلعيد و قليلي را بايد جويد و هضم کرد. فرانسيس بيکن



بدگويي ، رسوايي در پي دارد . حکيم ارد بزرگ



کارنه فقط هزينه زندگي را تأمين مي کند، بلکه زندگي کردن را هم به انسان مي آموزد. هنري فورد



مهرباني حکمت است و هيچکس نيست که در زندگاني بدان نياز نداشته باشدو بايد آنرا بياموزد. بايلي


+ تاريخ شنبه ششم مرداد 1386ساعت 2:57 نويسنده شهرناز میران |